BEK § 34

§ 34. Ved deling eller udskillelse anses beskrivelse med eventuelle tegninger, fotografier, sekvensliste samt patentkrav, som indleveres i forbindelse med den nye ansøgning, som basisdokumenter.

Stk. 2. En ny ansøgning anses kun for fremkommet ved deling eller udskillelse, hvis dette fremgår af den nye ansøgning ved dens indlevering. Den oprindelige ansøgnings indleveringsdag og nummer skal angives i ansøgninger, der fremkommer ved deling eller udskillelse.

Opdateret: 3. januar 2022