BEK § 94

§ 94. Reservedele og tilbehør til luftfartøjer kan uanset et meddelt patent indføres her til landet og anvendes til reparation af luftfartøjer hjemmehørende i en anden stat. Dette gælder såfremt staten:

1) er tilsluttet konventionen af 7. december 1944 angående international civil luftfart, og

2) enten er tilsluttet Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret eller

3) har en patentlovgivning, som anerkender opfindelser gjort af statsborgere i en anden stat, der er tilsluttet den førstnævnte konvention, og som beskytter disse opfindelser ved en lovgivning, der i hovedsagen stemmer overens med Pariserkonventionen.

 

Opdateret: 3. januar 2022