BEK § 97

§ 97. Patent- og Varemærkestyrelsen sagsbehandler på engelsk, hvis ansøgeren anmoder om dette, eller parterne i en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen er enige herom. Patent- og Varemærkestyrelsen kan til enhver tid beslutte, at sagsbehandlingen skal foregå på dansk.

Stk. 2. Dokumenter, der indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen, skal være affattet på dansk eller engelsk. Er dokumenterne affattet på et andet sprog, kan Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at der indleveres en oversættelse. Oversættelsen kan kræves bekræftet af en translatør eller på anden nærmere bestemt fastsat måde.

Stk. 3. Hvis behandlingen af en sag efter patentlovens §§ 21 og 53 b fører til, at Patent- og Varemærkestyrelsen opfordrer patenthaveren til at indlevere en ændret tekst, skal denne tekst indleveres på dansk eller engelsk inden udløbet af en frist, som fastsættes af styrelsen. Ændringer i teksten vedrørende patentkravene skal alene indleveres på dansk.

 

Opdateret: 3. januar 2022