BEK § 98

§ 98. Ved vurderingen af adgangen til at opnå tvangslicens efter patentlovens § 45, stk. 1, sidestilles udøvelse inden for Den Europæiske Union eller udøvelse i en stat, der har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), med udøvelse her i landet.

Stk. 2. Ved vurderingen af adgangen til at opnå tvangslicens efter patentlovens § 48 sidestilles udnyttelse inden for Den Europæiske Union eller udnyttelse i en stat, der har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), med udnyttelse her i landet.

 

Opdateret: 3. januar 2022