Behandling, diagnosticering af mennesker / dyr

Med hensyn til fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling eller diagnosticering, som anvendes på det menneskelige legeme eller dyr, skal det bemærkes, at produkter, især kemiske forbindelser eller sammensætninger heraf, egnet til anvendelse i nogen af disse fremgangsmåder, ikke er udelukket fra patentering, forudsat at anvendelsen af produktet til en sådan fremgangsmåde ikke er omfattet af den kendte teknik (se også Kirurgi, terapi og diagnostiske fremgangsmåder).

Det skal bemærkes, at et krav udformet som "Brug af en kemisk forbindelse eller sammensætning X til fremstilling af et medikament til terapeutisk brug Z" kan tillades for enten en første eller senere indikations anvendelse, se Kirurgi, terapi og diagnostiske fremgangsmåder.

Selv hvis et krav er formuleret som en fremgangsmåde til medicinsk behandling, og det af denne grund ikke er rettet mod en patenterbar genstand, kan en meningsfuld nyhedsundersøgelse være mulig, hvis det bestemmende tekniske træk er virkningen af den kemiske forbindelse, som kan nyhedsundersøges. Hvis der imidlertid er konkrete fremgangsmådetræk til stede (f. eks. doseringsinstrukser til brugeren, eller en kombination af et lægemiddel med fysisk behandling), er en meningsfuld nyhedsundersøgelse måske ikke mulig. I tvivlstilfælde skal sagsbehandleren udføre nyhedsundersøgelsen i det omfang, det er muligt i det tilgængelige materiale.Opdateret: 26. september 2012