Emner udelukket fra nyhedsundersøgelsen

Følgende emner udelukkes normalt fra nyhedsundersøgelsen:

Ved bestemmelsen af nyhedsundersøgelsens omfang vurderer sagsbehandleren om den ansøgte opfindelse falder indenfor disse bestemmelser, og overvejer eventuelle begrænsninger i nyhedsundersøgelsen.

Hvis kun nogle af kravene eller dele af kravene er omfattet af ovennævnte bestemmelser, foretages dog en nyhedsundersøgelse af de øvrige krav eller dele af krav, der ikke er omfattet af bestemmelserne. Sagsbehandleren vurderer i hvert enkelt tilfælde, om en meningsfuld nyhedsundersøgelse er mulig. Er der således i opfindelsen tekniske træk eller virkemidler, som vurderes at angå noget, der ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, nyhedsundersøges dette aspekt af opfindelsen.

Eksempel: Opfindelser, der udgør rene forretningsmetoder, er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, og krav vedrørende denne type metoder vil ikke blive nyhedsundersøgt.

Hvis kravene vedrørende forretningsmetoden også indeholder tekniske træk, vil sagsbehandleren rette sin nyhedsundersøgelse mod disse træk i kravene i det omfang, det er muligt at udføre en meningsfuld nyhedsundersøgelse.

For fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling eller diagnosticering se Behandling, diagnosticering af mennesker eller dyr.

Ansøgeren informeres i et første behandlingsbrev om, at

(a)     en nyhedsundersøgelse ikke har været mulig på baggrund af alle kravene. Her erstatter behandlingsbrevet nyhedsundersøgelsesrapporten, eller

(b)     en nyhedsundersøgelse ikke har været mulig for nogle krav eller for en del af et krav. I dette tilfælde skal de omhandlede krav omtales i behandlingsbrevet, der ledsages af nyhedsundersøgelsesrapporten. Nyhedsundersøgelsesrapporten vil da kun omhandle den del af ansøgningen, der har været nyhedsundersøgt.

I begge tilfælde (a) og (b) skal årsagen til den manglende eller begrænsede nyhedsundersøgelse angives.Opdateret: 30. januar 2013