BEK § 73

§ 73. Er en begæring om omprøvning af certifikatet begrundet med de forhold, som er nævnt i forordningernes artikel 15, stk. 1, litra a eller b, gælder stk. 2 og 3.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen underretter certifikathaveren om begæringen om omprøvning og giver certifikathaveren mulighed for at udtale sig herom inden for en frist på 6 måneder.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen kan træffe afgørelse om, at certifikatet skal erklæres ugyldigt, eller at certifikatet skal opretholdes i uændret form. Patent- og Varemærkestyrelsens undersøgelse foretages på baggrund af det materiale samt de grunde, som er fremdraget ved begæringen om omprøvning. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse meddeles til parterne.

Opdateret: 3. januar 2022