BEK § 78

§ 78. Indlevering af begæring om administrativ omprøvning bliver noteret i certifikatregistret og bekendtgjort i overensstemmelse med stk. 3.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen bekendtgør afgørelse af den administrative omprøvning, når afgørelsen er blevet endelig. Samtidig bliver afgørelsen noteret i certifikatregisteret.

Stk. 3. Bekendtgørelse om indlevering og afgørelse af en begæring om omprøvning skal angive certifikathaverens navn eller firmanavn, ansøgningens nummer og indleveringsdag, certifikatets registreringsnummer, grundpatentets nummer, opfindelsens titel samt certifikatets gyldighedsperiode. I bekendtgørelse om indleveringen af en begæring om omprøvning angives tillige navn eller firmanavn på den, der har begæret omprøvning.

Opdateret: 3. januar 2022