BEK § 77

§ 77. §§ 72-76 finder tilsvarende anvendelse for forlængelse af certifikatets gyldighedsperiode for lægemidler til pædiatrisk brug i henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler.

Opdateret: 3. januar 2022