Opretholdelse af patentet i ændret form, jf. BEK § 53

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer, at patentet kan opretholdes i ændret form, får parterne meddelelse herom. Patenthaveren opfordres samtidig til at fremsende en ændret tekst inden for en frist på 2 måneder. Såfremt patenthaver ikke indleverer en ændret tekst, som følger vurderingen, inden for denne frist, erklæres patentet ugyldigt.

Hvis patenthaver indleverer en ændret tekst, som følger vurderingen, får indsigeren mulighed for at udtale sig om denne ændrede tekst som følger vurderingen, inden vi træffer afgørelse om, hvorvidt patentet kan opretholdes i ændret form eller skal erklæres ugyldigt.

Såfremt vi træffer afgørelse om, at patentet kan opretholdes i ændret form, skal afgørelsen angive den tekst, som patentet opretholdes med. Når afgørelsen er blevet endelig, dvs. når klagefristen er udløbet eller en evt. ankesag eller retssag er afsluttet, bliver patenthaveren opfordret til at betale gebyret for publicering af nyt patentskrift inden for 2 måneder. Såfremt patenthaveren ikke betaler gebyret, bliver patentet erklæret ugyldigt, jf. PL § 23, stk. 4 og BEK § 53, stk. 2.

 Opdateret: 18. oktober 2022