Indlevering via mail

Juridiske dokumenter, herunder dokumenter med underskrift

Bilag/dokumenter, hvorpå der kræves underskrift, kan indsendes i indscannet form.

Forbehold for tekniske problemer mht. sikkerhed, forsinkelser og ulæsbar fremsendelse

Da almindelig e-post uden kryptering og digital signatur ikke er en sikker måde at kommunikere på, tager Patent- og Varemærkestyrelsen ikke ansvar for, at tredjemand kan få kendskab til indholdet heraf.

Vi tager forbehold for evt. tekniske problemer og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle forsinkelser. En ansøgning eller betalingsanmodning er rettidigt modtaget, såfremt vi har modtaget denne inden kl. 24:00 på fristdagen. En ansøgning indleveret på denne måde tildeles et ansøgningsnummer, når behandlingen heraf påbegyndes, hvilket sker på først mulige hverdag.

Vi tager forbehold for tekniske problemer, der kan medføre, at vi ikke modtager e-mail og elektroniske ansøgninger i en læsbar form eller i det format, der er sendt.Opdateret: 28. april 2021