Første markedsføringstilladelse for plantebeskyttelsesmidlet i Danmark

På ansøgningstidspunktet skal der være udstedt en gyldig tilladelse til markedsføring af produktet som plantebeskyttelsesmiddel i Danmark i henhold til artikel 4 i direktiv 91/414/EØF, jf. PMF, artikel 3, stk. 1, litra b.

Denne markedsføringstilladelse skal være den første tilladelse til markedsføring af produktet som plantebeskyttelsesmiddel i Danmark, jf. PMF, artikel 3, stk. 1, litra d.

Se også den tilsvarende artikel vedrørende Første markedsføringstilladelse for produktet i Danmark for certifikater for lægemidler, hvoraf følgende fremgår:

  • Den første tilladelse til markedsføring af et produkt skal forstås som den første tilladelse til markedsføring af et plantebeskyttelsesmiddel, hvori produktet indgår som aktiv ingrediens
  • Det er ikke et krav, at markedsføringstilladelsen er udstedt til ansøgeren af certifikatet
  • Patent- og Varemærkestyrelsen undersøger ikke, om den anførte markedsføringstilladelse er den første tilladelse til markedsføring af produktet i Danmark
  • Den første markedsføringstilladelse for produktet i Danmark skal være udstedt på ansøgningstidspunktet, men behøver ikke at være gyldig på tidspunktet for udstedelsen af certifikatet. Dog bortfalder et certifikat når og så længe, det pågældende produkt ikke længere må markedsføres i Danmark.


Opdateret: 18. juni 2012