BEK § 2

§ 2. Danske patentansøgninger skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen. Ansøgningsblanketter kan udleveres af Patent- og Varemærkestyrelsen eller hentes på styrelsens hjemmeside. Ansøgninger kan også udfyldes og indleveres via styrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Internationale ansøgninger, som omfatter Danmark, indleveres til en myndighed eller en international organisation, som i henhold til Patentsamarbejdstraktaten (PCT) er rette modtagende myndighed. Bestemmelser om Patent- og Varemærkestyrelsen som modtagende myndighed findes i §§ 80-83.

Stk. 3. Europæiske patentansøgninger, som omfatter Danmark, indleveres til en myndighed eller en europæisk organisation, som i henhold til Den Europæiske Patentkonvention er rette modtagende myndighed. Bestemmelser om Patent- og Varemærkestyrelsens modtagelse af europæiske patentansøgninger findes i § 87.

 

Opdateret: 3. januar 2022