BEK § 4

§ 4. Ønsker ansøgeren foretaget en nyhedsundersøgelse som nævnt i patentlovens § 9, skal en begæring herom indgives senest 3 måneder fra ansøgningens indleveringsdag eller fra den dag, ansøgningen anses for indleveret, jf. § 37. Betaling af gebyret for nyhedsundersøgelsen skal betales inden for samme frist.

Opdateret: 3. januar 2022