BEK § 39

§ 39. Vurderer Patent- og Varemærkestyrelsen, at patent kan meddeles, og er det ikke allerede konstateret, at ansøgeren er enig i den tekst, som patentet vil kunne meddeles med, finder stk. 2 og 3 anvendelse.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen opfordrer ansøgeren til inden for 2 måneder at udtale sig om den tekst, som patent vil kunne meddeles med. Er ansøgeren enig i teksten, finder patentlovens § 19 anvendelse.

Stk. 3. Er ansøgeren uenig i teksten, kan behandlingen af ansøgningen fortsætte. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen ikke anledning til at fortsætte behandlingen, afslås ansøgningen.

Opdateret: 25. januar 2013