BEK § 41

§ 41. Udsættelse med meddelelse af patent kan kun bevilges i de tilfælde, hvor beslutningen om patentmeddelelse er truffet, før ansøgningen er blevet almindeligt tilgængelig efter patentlovens § 22, stk. 2 og 3. Meddelelsen af patent kan i så fald på ansøgerens begæring udsættes til det tidspunkt, hvor ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig efter de nævnte bestemmelser.

Opdateret: 25. januar 2013