BEK § 43

§ 43. Bekendtgørelse om patentmeddelelsen, som udfærdiges efter patentlovens § 20, indeholder de oplysninger, som efter § 42 angives i patentskriftet, dog med undtagelse af fremdragne publikationer.

Opdateret: 25. januar 2013