BEK § 40

§ 40. Foreligger der ved meddelelsen til ansøgeren efter patentlovens § 19, stk. 1, ikke dokumenter, der er egnede til reproduktion, skal ansøgeren indlevere sådanne inden for 2 måneder efter, at meddelelsen er givet.

Stk. 2. Dokumenterne til reproduktion skal stemme overens med de dokumenter, som er godkendt til patentmeddelelse. Ansøger skal afgive en erklæring herom.

Opdateret: 25. januar 2013