Flere certifikater per grundpatent

Ét grundpatent kan danne basis for flere certifikater i det omfang, at grundpatentet beskytter flere forskellige produkter, og at disse produkter ikke er trivielle omdannelser af hinanden, jf. afsnittet om Hvornår et produkt anses for at være nyt.

Jf. EU-Domstolens dom af 12. december 2013 i sag C-484/12 (Georgetown II) og EU-Domstolens dom af 12. december 2013 i sag C-443/12 (Actavis v. Sanofi).

 Opdateret: 5. maj 2014