Opretholdelse af patentet i ændret form under administrativ omprøvning

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer, at patentet kan opretholdes i ændret form, får parterne meddelelse herom. Patenthaveren opfordres samtidig til at fremsende en ændret tekst inden for en frist på 2 måneder. Såfremt patenthaver ikke indleverer en ændret tekst inden for denne frist, erklæres patentet ugyldigt, jf. BEK § 59.

Hvis patenthaver indleverer en ændret tekst, får den, der har begæret omprøvning, mulighed for at udtale sig om den ændrede tekst, inden vi træffer afgørelse om, hvorvidt patentet kan opretholdes i ændret form eller skal erklæres ugyldigt.

Såfremt vi træffer afgørelse om, at patentet kan opretholdes i ændret form, skal afgørelsen angive den tekst, som patentet opretholdes med. Når afgørelsen er blevet endelig, dvs. når klagefrister er udløbet, eller en evt. ankesag eller retssag er afsluttet, opfordres patenthaveren til at betale gebyret for publicering af nyt patentskrift inden for 2 måneder. Såfremt patenthaveren ikke betaler gebyret, bliver patentet erklæret ugyldigt.

 Opdateret: 29. januar 2015