Potentielt konfliktende europæiske ansøgninger

Det følger af PL § 82, stk. 2, at ved anvendelse af PL § 2, stk. 2, 2. pkt., skal offentliggørelse af en europæisk patentansøgning indleveret på eller efter 13. december 2007 i henhold til artikel 93 i den europæiske patentkonvention sidestilles med, at ansøgningen er blevet tilgængelig for enhver i henhold til PL § 22.

En europæisk patentansøgning indleveret før 13. december 2007 skal anses for omfattet af PL § 2, stk. 2, 2. pkt., når designeringsafgiften for Danmark er betalt i henhold til artikel 79, stk. 2, i den Europæiske Patentkonvention. Designeringsgebyret for Danmark kan betales op til 6 måneder efter omtalen af offentliggørelsen af nyhedsrapporten (EPA1 eller EPA3) (Art. 79(2)), dog forlænget når det er relevant med henstandsperioden i henhold til Regel 85a.Opdateret: 30. april 2012