Potentielt konfliktende internationale ansøgninger

Det følger af PL § 29, 2. pkt., at PL § 2, stk. 2, 2. pkt. om konfliktende ansøgninger også finder anvendelse for internationale patentansøgninger (PCT), såfremt ansøgningen er videreført i henhold til PL § 31. En PCT ansøgning er således kun omfattet af den kendte teknik i henhold til PL § 2, stk. 2, 2. pkt.,  hvis ansøgeren har betalt det fastsatte gebyr for videreførelse og indleveret PCT-ansøgningen til DK på dansk eller engelsk.

Det følger af PL § 38, stk. 4, at for PCT-ansøgninger der er optaget til behandling som national ansøgning i henhold til PL § 38, stk. 3, vil ansøgningen kun være nyhedsskadelig i medfør af PL § 2, stk. 2, 2. pkt., hvis den bliver almindelig tilgængelig efter PL § 22.

Ovenævnte to punkter gælder tilsvarende vedrørende internationale brugsmodelansøgninger, jf. BML § 27, 2. pkt. og § 35, stk. 4.

Hvis ansøgningen, der kan være del af den kendte teknik, er blevet offentliggjort, men fristen til at videreføre endnu ikke er udløbet, meddeles det ansøgeren, at behandlingen ikke kan afsluttes, før situationen er afklaret for det eventuelle modhold, medmindre ansøgeren begrænser sine krav på en sådan måde, at det eventuelle modhold ikke længere er relevant hvad angår nyhed. Se Berostillelse af en patentansøgning.Opdateret: 30. april 2012