Systematisk tilgængelige patentdokumenter

Den primære del af søgematerialet be­står af en systematisk samling af patenter fra forskellige lande til­gængelige på en måde, der er egnet til søg­ning:

Patentdokumenter i PCT-minimumsdokumentationen

Søgematerialet omfatter nationale patenter, som angivet i PCT Rule 34.1(b)(i)-(ii) og (c):

(i) patenter og/eller offentliggjorte patentansøgninger, offentliggjort i eller efter 1920 af Frankrig, Det tidligere Tyske Rige, Schweiz (dog kun på fransk og tysk), Storbritannien, Forbundsrepublikken Tyskland og Amerikas Forenede Stater;

(ii) brugsmodelregistreringer og/eller offentliggjorte brugsmodelansøgninger udstedt i Frankrig;

(iii) patenter og/eller offentliggjorte patentansøgninger på engelsk, fransk eller tysk uden prioritet, og sammendrag på engelsk af patenter og/eller offentliggjorte patentansøgninger på spansk uden prioritet udvalgt og gjort tilgængelige af visse lande, f. eks. Australien, Canada, Spanien og Østrig;

(iv) engelske sammendrag af patenter udstedt og/eller patentansøgninger offentliggjort i Japan, Kina, Korea, Det tidligere Sovjetunionen og den Russiske Federation, og de opfindercertifikater, der er udstedt i Den tidligere Sovjetunion og den Russiske Federation, i hvilke engelsk sammendrag er almindeligt tilgængeligt, er inkluderet.

Indbefattet er også publicerede internationale (PCT) og regionale (f. eks. Europæiske) patentansøgninger, patenter og opfindercertifikater.

 

Andre nationale patenter

Søgematerialet omfatter endvidere følgende nationale patenter:

(i) patenter udstedt af Frankrig, Tyskland eller Storbritannien før 1920

(ii) patentskrifter, fremlæggelsesskrifter, eller publicerede patentansøgninger fra Danmark, Sverige, Finland og Norge, og brugsmodelskrifter eller publicerede brugsmodelansøgninger fra Danmark.

Bemærk: en lille del af disse, der er uden prioritet og publiceret på fransk eller tysk er analoge til den del af PCT-minimumsdokumentation der henvises til i punkt (iii).

Brugsmodelansøgninger og registrerede brugsmodeller er kun obligatorisk materiale for patentansøgninger, der er indleveret i Danmark 1. juli 1992 eller senere. Se i øvrigt BML § 24 angående bestemmelserne for almindelig tilgængelighed for brugsmodelansøgninger.

 

Ikke offentliggjorte patentansøgninger

På tidspunktet for nyhedsundersøgelsen kan nogle af de udenlandske patenter og offentliggørelsesskrifter mangle i det obligatoriske materiale. På et senere tidspunkt kan der derfor foretages en supplerende nyhedsundersøgelse efter disse dokumenter. Det er kun almindelig tilgængelige patentansøgninger, der citeres i nyhedsundersøgelsesrapporten. Se Konfliktende ansøgninger jf. PL § 2, stk. 2, 2. og 3.pkt., Vedlagte kopier til nyhedsundersøgelsesrapporten.

 

Nyhedsundersøgelsesrapporter

De officielle Europæiske og internationale (PCT) nyhedsundersøgelser bliver normalt publiceret sam­men med de europæiske- og internationale ansøg­nin­ger. De er tilgængelig i det elektroniske søgemateriale sammen med disse ansøgninger.

De officielle nyhedsundersøgelsesrapporter, der angår nationale ansøgninger, er også omfattet i søgemateriale i det omfang, at de er offentlige tilgængelige.

 

Papirarkivet

Papirarkivet består af papirdokumenter arrangeret efter IPC klassifikation for det nyere materiale og efter ældre klassifikationssystemer (DPK, IDT) for ældre materiale.

En stor del af materialet i papirarkivet er også tilgængeligt elektronisk, og arkivering er derfor ophørt for en række lande. Fra den 6. oktober 2008 arkiveres kun dansk materiale.

For at begrænse omfanget af papirarkivet og omfanget af klassificeringsarbejdet, når en ansøgning bliver genpubliceret eller når patentet bliver udstedt, findes normalt kun et af disse dokumenter i papirarkivet.

 Opdateret: 2. november 2015