Deponering af biologisk materiale er ikke nødvendig

En deponering af det biologiske materiale er ikke nødvendig hvis det biologiske materiale er almindeligt tilgængeligt, eller hvis det kan beskrives således i ansøgningens akter, at en fagmand på grundlag af disse kan udøve opfindelsen.

Biologisk materiale betragtes som værende almindelig tilgængeligt, når følgende betingelser er opfyldt:

  • det biologiske materiale er kendt som let tilgængeligt af fagmænd, f.eks. bagergær eller Bacillus natto, som er tilgængeligt i erhvervsøjemed, eller
  • det biologiske materiale er en ganske almindelig opbevaret stamme, eller andet biologisk materiale, som sagsbehandleren ved har været opbevaret i en anerkendt deponeringsinstitution og ved er almindeligt tilgængeligt.

Ansøgeren skal angive, hvordan man får adgang til det almindeligt tilgængelige biologiske materiale.

Hvis ansøgeren imidlertid ingen information har givet eller har givet utilstrækkelig information om almindelig tilgængelighed, og det biologiske materiale er en bestemt stamme, som ikke falder inden for de kendte kategorier, som for eksempel de allerede nævnte, så skal sagsbehandleren gå ud fra, at det biologiske materiale ikke er almindeligt tilgængeligt.

Hvis det biologiske materiale ikke er almindelig tilgængeligt, kan ansøgeren muligvis give tilstrækkelig oplysninger om det biologiske materiales bestemmende karakteristika i beskrivelsen, og hvad angår materialets tidligere tilgængelighed i en anerkendt deponeringsinstitution så vidt angår BEK § 20, således at en fagmand på grundlag af disse kan udøve opfindelsen.Opdateret: 30. januar 2013