Tilstrækkelig oplysning om det biologiske materiale

Udover angivelsen af deponeringsoplysninger, skal ansøgningen indeholde den relevante information tilgængelig for ansøgeren om det biologiske materiales karakteristika.

Den relevante information i henhold til denne bestemmelse vedrører klassifikationen af det biologiske materiale og signifikante afvigelser fra andet kendt biologisk materiale.

Til dette formål skal ansøgeren, i det omfang det er tilgængeligt for ham, anføre morfologiske og biokemiske karakteristika og den foreslåede taxonomiske beskrivelse.

Den information om det pågældende biologiske materiale, som i reglen er kendt for fagmanden på indleveringsdagen, antages i reglen at være tilgængelig for ansøgeren og skal derfor tilvejebringes af ham. Om nødvendigt skal informationen tilvejebringes via eksperimenter i overensstemmelse med den relevante standardlitteratur.

Til at karakterisere for eksempel bakterier, vil det relevante standardværk være R.E. Buchanan, N.E. Gibbons: Bergey's Manual of Determinative Bacteriology.

Information skal også angives for enhver yderligere specifik morfologisk eller fysiologisk karakteristisk egenskab, som er relevant for bestemmelsen og formeringen af det biologiske materiale, f.eks. egnede medier (sammensætning af ingredienser), i særdeleshed hvor sidstnævnte er modificeret.

Hvis biologisk materiale deponeres og ikke kan reproducere sig selv, men skal reproduceres i et biologisk system (f.eks. vira, bacteriofager, plasmider, vektorer eller fri DNA eller RNA), kræves ovennævnte information også for disse biologiske systemer. Hvis for eksempel andet biologisk materiale er påkrævet, såsom værtsceller eller hjælpevira, som ikke kan beskrives tilstrækkeligt eller ikke er almindeligt tilgængeligt, skal dette materiale også deponeres og karakteriseres i overensstemmelse hermed. Endvidere skal processen til fremstilling af det biologiske materiale inden for dette biologiske system angives.

Ikke tidligere beskrevet biologisk materiale karakteriseres så udførligt, at forveksling med andre biologiske materialer undgås.

Forkortelser for biologisk materiale eller medier er ofte mindre kendte, end ansøgeren antager, og skal derfor undgås eller skrives i sin fulde længde i det mindste en gang.

I mange tilfælde vil ovennævnte påkrævede information allerede være givet til deponeringsinstitutionen (se Regel 6.1(a)(iii) og 6.1(b) i Budapesttraktaten) og skal kun indarbejdes i ansøgningen.Opdateret: 14. juni 2012