Deponeringsoplysninger

Hvis en ansøger i forbindelse med en ansøgning, der angår biologisk materiale, angiver, at han har deponeret biologisk materiale i overensstemmelse med PL § 8a, stk. 1, hos en deponeringsmyndighed, skal han i henhold til BEK § 23, stk. 1 angive

  • navnet på deponeringsmyndigheden, og
  • deponeringsnumret, som deponeringsmyndighed har givet den deponerede kultur.

Oplysning om, hvilken dato en deponering er sket, forlanges normalt ikke.

Undersøgelse vedrørende deponeringsdatoen foretages kun, hvis det af særlige grunde er nødvendigt at kende datoen, f.eks. når

  • oplysning om, at deponering har fundet sted, først fremkommer efter indleveringen af ansøgningen, se Senere angivelse af deponeringsoplysninger, eller
  • der er tvivl om, hvorvidt deponeringsmyndigheden var anerkendt på deponeringstidspunktet.

I sådanne tilfælde kan vi forlange en kopi af deponeringsmyndighedens kvittering, jf. BEK § 21, stk. 4.

Frist for indlevering af deponeringsoplysninger

Hvis deponeringsoplysningerne ikke fremgår af den indleverede ansøgning, skal ansøgeren indlevere dem inden for den tidsfrist, der springer først:

  • inden 16 måneder efter indleveringsdagen af patentansøgningen eller prioritetsdatoen jf. BEK § 21, stk. 1, eller
  • hvis ansøger har anmodet om tidlig offentliggørelse, indtil indleveringsdagen for en sådan anmodning jf. BEK § 21, stk. 2.

Deponeringsoplysning på særskilt ark

Oplysninger om hver deponering skal gives på særskilt ark. En formular til dette kan findes på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, se Oplysning om deponering af biologisk materiale. Eksemplarer af formularen kan også fås ved henvendelse.

Hvis ansøgningen ved indleveringen indeholder særskilt ark med fyldestgørende deponeringsoplysninger om mindst én deponering, foretager vi intet yderligere over for ansøgeren ved formalitetsbehandlingen.

Manglede angivelse af deponeringsoplysningerne

Hvis vi bliver opmærksomme på, at deponeringsoplysningerne ikke er indeholdt i ansøgningen, meddeler vi ansøger dette forhold, og gør opmærksom på, at disse oplysninger kan indleveres rettidigt indenfor fristen i BEK § 21, stk. 1 og 2.

Senere angivelse af deponeringsplysninger

Hvis navnet på deponeringsinstitutionen og deponeringsnumret tildelt deponeringen af deponeringsinstitutionen blev indgivet senere, skal sagsbehandleren tjekke, om de blev indleveret inden for fristen i henhold til BEK § 21, stk. 1 og 2.

Hvis det er tilfældet, skal det endvidere tjekkes, om deponeringen vedrører det biologiske materiale angivet i ansøgningen på indleveringsdagen. Eventuelt kan ansøgeren anvende identifikationshenvisningen, som deponenten selv tildelte sin deponering, i ansøgningsdokumenterne (se Budapest traktaten, regel 6 (1)(iv)).

Dokumentet til senere indlevering af data i henhold til BEK § 21, stk. 1 kunne være et brev med navnet på deponeringsinstitutionen, deponeringsnumret, som deponeringsinstitutionen har tildelt deponeringen, og ovennævnte identifikationshenvisning eller alternativt kvitteringen for deponeringen, som indeholder alle disse data (se EPO G 2/93, OJ 5/1995, 275).Opdateret: 3. maj 2021