Adgang til deponeret materiale kun for særlige sagkyndige

Ifølge PL § 22, stk. 7, kan ansøgeren begære, at udlevering af en prøve i tiden, indtil patent er meddelt, kun kan ske til en særlig sagkyndig. Hvis en ansøgning er blevet afslået, tilbagetaget eller anses for tilbagetaget, kan ansøgeren begære, at en prøve af det deponerede materiale i 20 år fra patentansøgningens indlevering, kun må udleveres til en særlig sagkyndig.

Begæring skal ske senest samtidig med, at ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig i henhold til PL § 22, jf. BEK § 24, stk. 1.

Begæringen skal være i form af en skriftlig erklæring adresseret til Patent- og Varemærkestyrelsen eller ved afkrydsning af rubrik C på formularen om Oplysning om deponering af biologisk materiale. Denne erklæring behøver ikke at være indeholdt i ansøgningens beskrivelse og krav, men kan være angivet på ansøgningsdokumentet.

Hvis erklæringen giver adgang for særlig sagkyndig, vil det være omtalt på forsiden af patentet, når det bliver meddelt. Se Indholdet af offentliggørelsen.

Hvis ansøger rettidigt informerer os ifølge PL § 22, stk. 7, vil det biologiske materiale kun blive udleveret til en særlig sagkyndig anerkendt af os, eller andre personer der er godkendt af ansøger.Opdateret: 3. maj 2021