Formalitetsbehandling - administrativ omprøvning SPC forlængelse

Formalitetsbehandlingen begyndes snarest muligt efter modtagelse af begæringen.

Under formalitetsbehandlingen undersøger Patent- og Varemærkestyrelsen, om begæringen om omprøvning opfylder bestemmelserne i BEK § 78, stk. 1 og stk. 2, se mere under Begæringens indhold.

Hvis disse bestemmelser ikke er opfyldt, opfordrer vi begærer til at afhjælpe manglerne inden for en frist på 1 måned. Er en eller flere af disse betingelser ikke opfyldt ved udløbet af 1-månedsfristen, afvises begæringen, jf. BEK § 78stk. 5. 

Vores afvisning af begæringen kan ikke ankes til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Hvis begæringen afvises, tilbagebetales et evt. gebyr. Hvis begæringen er fremsat af en anden end certifikathaver, orienteres certifikathaver ikke om indholdet af en afvist begæring om omprøvning, men alene om selve afvisningen. 

Hvis vi efter formalitetsbehandlingen vurderer, at begæringen opfylder betingelserne i BEK § 78, stk. 1 og stk. 2, starter den eventuelle høringsprocedure og herefter realitetsbehandlingen af begæringen.

 

 

 Opdateret: 6. februar 2013