Begæring begrundet i LMF/PMF artikel 13

Et certifikats gyldighedsperiode kan begæres omprøvet, jf. BEK § 82, stk. 1, med henvisning til at bestemmelserne i LMF/PMF artikel 13 ikke er opfyldt.

Det vil med andre ord sige, at det ved administrativ omprøvning skal vurderes, om certifikatet er udstedt med korrekt gyldighedsperiode.

Efter afslutning af formalbehandlingen, indledes en høringsprocedure.

 

 

 Opdateret: 6. februar 2013