BEK § 63

§ 63. Ved et certifikat forstås et supplerende beskyttelsescertifikat i henhold til forordningerne om supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler, om lægemidler til pædiatrisk brug eller supplerende beskyttelsescertifikater for plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 2. Ved forordningerne forstås:

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (kodificeret udgave), og

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1610/96 af 23. juli 1996 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler, og

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1901/2006 af 12. december 2006 om lægemidler til pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004

 

 

 

Opdateret: 3. januar 2022