BEK § 67

§ 67. Patent- og Varemærkestyrelsen tager hensyn til alt, hvad styrelsen får kendskab til, ved behandlingen af ansøgningen.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen undersøger ikke, om betingelserne i forordningernes artikel 3, litra d, er opfyldt.

 

Opdateret: 3. januar 2022