BEK § 65

§ 65. Ansøgningen skal affattes på dansk eller engelsk. Er et bilag til ansøgningen affattet på et andet sprog, kan Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at der indleveres en oversættelse til dansk eller engelsk inden for en frist, som styrelsen fastsætter. Oversættelsen kan kræves bekræftet af en translatør eller på anden nærmere bestemt fastsat måde.

Opdateret: 3. januar 2022