BEK § 71

§ 71. Der betales årsgebyr for hvert år, der påbegyndes efter udløbet af grundpatentets gyldighedsperiode.

Stk. 2. Årsgebyret forfalder den sidste dag i den måned, i hvilken gebyråret begynder. Årsgebyret kan tidligst betales 3 måneder før forfaldsdagen.

Stk. 3. Årsgebyret kan med den fastsatte forhøjelse betales indtil 6 måneder efter, at det forfalder.

Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsen er ikke ansvarlig for rettighedstab som følge af manglende opkrævning af årsgebyrer.

Opdateret: 3. januar 2022