BEK § 69

§ 69. Bekendtgørelse om udstedelse af certifikat efter forordningernes artikel 11, stk. 1, skal, udover de deri nævnte oplysninger, også indeholde oplysninger om certifikatansøgningens nummer, indleveringsdag og certifikatets registreringsnummer. Tilsvarende gælder for bekendtgørelse om meddelelse af forlængelse af certifikatets gyldighedsperiode for lægemidler til pædiatrisk brug.

Stk. 2. Et certifikat skal indeholde de oplysninger, som er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Bliver en ansøgning om certifikat eller om forlængelse af gyldighedsperioden for et certifikat for lægemidler til pædiatrisk brug afslået eller endeligt henlagt, bekendtgøres dette sammen med de oplysninger, der er nævnt i § 64, stk. 5.

 

Opdateret: 3. januar 2022