BEK § 70

§ 70. Patent- og Varemærkestyrelsen fører et register over indleverede ansøgninger om certifikat og forlængelse af certifikat samt udstedte certifikater og meddelte forlængelser af certifikater. I certifikatregistret angives følgende oplysninger:

1) ansøgerens eller indehaverens navn og adresse,

2) grundpatentets nummer,

3) opfindelsens benævnelse,

4) nummeret på den markedsføringstilladelse, som er nævnt i artikel 3, litra b i forordningen, og datoen for dens meddelelse samt det produkt, som er identificeret i tilladelsen,

5) nummeret og datoen på den første tilladelse til markedsføring i Den Europæiske Union, hvis en sådan foreligger,

6) certifikatets ansøgningsnummer og indleveringsdag, og certifikatets registreringsnummer, hvis dette er et udstedt certifikat, og

7) hvis ansøgeren eller indehaveren er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse.

Stk. 2. Oplysninger, som noteres i patentregistret i henhold til § 42, noteres tillige i certifikatregistret.

Stk. 3. Ansøgninger om certifikat er offentligt tilgængelige.

Opdateret: 3. januar 2022