BEK § 64

§ 64. Ansøgning om certifikat og ansøgning om forlængelse af gyldighedsperioden for certifikater for lægemidler til pædiatrisk brug skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der er angivet i forordningernes artikel 8. Hvis certifikat søges af flere i forening, og disse ikke repræsenteres ved en fuldmægtig, skal ansøgningen endvidere angive, om en af ansøgerne er bemyndiget til at modtage meddelelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen på alles vegne. Hvis der ikke angives en modtager, vil den først angivne ansøger modtage meddelelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen på alles vegne.

Stk. 3. Ved ansøgning om certifikat skal ansøgeren give oplysninger om produktets identitet.

Stk. 4. Ansøgningsgebyret skal følge med ansøgningen.

Stk. 5. Ansøgningens nummer og indleveringsdag bekendtgøres sammen med de oplysninger, som er nævnt i forordningernes artikel 9, stk. 2.

Stk. 6. Ved beregning af et certifikats gyldighedsperiode på baggrund af en national markedsføringstilladelse, anses datoen for sundhedsmyndighedernes underskrift af markedsføringstilladelsen for at være den dato for meddelelse af markedsføringstilladelse, der nævnes i forordningernes artikel 8, stk. 1, litra a, iv), og artikel 9, stk. 2, litra d medmindre national lovgivning i pågældende land tilskriver en anden meddelelsesdato. Ved beregning af et certifikats gyldighedsperiode på baggrund af en markedsføringstilladelse, der er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur efter den centrale procedure, anses notifikationsdatoen, som offentliggøres i Den Europæiske Unions officielle Tidende, for at være den dato for meddelelse af markedsføringstilladelse, der nævnes i forordningernes artikel 8, stk. 1, litra a, iv), og artikel 9, stk. 2, litra d.

Opdateret: 3. januar 2022