Opdagelser

Hvis der opdages en ny egenskab ved et kendt materiale eller genstand, er det en ren opdagelse, og den kan ikke patenteres, da opdagelsen som sådan ikke har nogen teknisk virkning og derfor ikke er en opfindelse som defineret i PL § 1, stk. 1.

Hvis denne egenskab imidlertid medfører en praktisk anvendelse, så udgør den en opfindelse, som kan være patenterbar. En opfindelse kan således være baseret på en opdagelse. For eksempel vil en opdagelse af, at et bestemt kendt materiale er i stand til at modstå mekanisk stød, ikke være patenterbar, men en jernbanesvelle lavet af materialet kunne udemærket være patenterbar.

Det at finde et hidtil uopdaget naturstof er også en ren opdagelse og kan derfor ikke patenteres. Et naturstof kan imidlertid være patenterbart, hvis det kan dokumenteres at have en teknisk virkning. Et eksempel på et sådant tilfælde er et naturstof, som viser sig at have antibiotisk virkning. 

Endvidere vil en mikroorganisme, som opdages i naturen og findes at producere et antibiotikum, også være patenterbar som et aspekt af opfindelsen.

På samme måde kan et gen, som opdages i naturen, være patenterbart, hvis en teknisk virkning ved genet afsløres, f.eks. genets anvendelse i fremstillingen af et bestemt polypeptid eller i genterapi.

For yderligere specifikke emner vedrørende bioteknologiske opfindelser, se Patenterbare bioteknologiske opfindelser, Ikke patenterbare bioteknologiske opfindelser, Industriel udnyttelse.Opdateret: 30. april 2012