Lægemidler til sjældne sygdomme

Der kan ikke gives forlængelse af gyldighedsperioden for et certifikat, hvis det lægemiddel, som ligger til grund for certifikatet, er udpeget som lægemiddel til sjældne sygdomme i henhold til forordning (EF) nr. 141/2000, jf. PLMF artikel 36, stk. 4. 

Patent- og Varemærkestyrelsen undersøger ikke, om lægemidlet er udpeget som lægemiddel til sjældne sygdomme i henhold forordning (EF) nr. 141/2000.

Ansøger skal erklære (f.eks. ved afkrydsning på ansøgningsblanketten), at det ansøgte produkt ikke er klassificeret som lægemiddel til sjældne sygdomme.

 

 

 

 Opdateret: 24. april 2012