BEK § 20

§ 20. Deponering efter patentlovens § 8 a, stk. 1, skal foretages hos en institution, som er international deponeringsmyndighed i henhold til Traktat om International Anerkendelse af Deponering af Mikroorganismer i Forbindelse med Behandling af Patentsager (Budapesttraktaten) indgået i Budapest den 28. april 1977, eller hos en af de øvrige deponeringsinstitutioner godkendt af Den Europæiske Patentmyndighed.

Stk. 2. Deponeringen skal foretages i overensstemmelse med Budapesttraktaten.

Opdateret: 3. januar 2022