BEK § 24

§ 24. Begæring efter patentlovens § 22, stk. 7, om, at en prøve af deponeret biologisk materiale kun skal kunne udleveres til en særlig sagkyndig, skal fremsættes over for Patent- og Varemærkestyrelsen senest samtidig med, at ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig efter patentlovens § 22.

Stk. 2. Som sagkyndig kan benyttes en person, som Patent- og Varemærkestyrelsen har bestemt er egnet, eller en person, som i det enkelte tilfælde er godkendt af ansøgeren.

Stk. 3. Må en prøve kun udleveres til en særlig sagkyndig, jf. stk. 1, skal den sagkyndige angives i begæringen om en prøve. Begæringen skal ved indgivelsen være ledsaget af en erklæring fra den sagkyndige i henhold til § 23, stk. 2. I disse tilfælde behøver den, som har fremsat begæring, ikke selv at afgive erklæring.

Opdateret: 3. januar 2022