BEK § 25

§ 25. I tilfælde hvor der er afgivet en erklæring efter §§ 23 og 24 kan en prøve, der er afledt af en udleveret prøve, dog deponeres for en ny patentansøgning eller brugsmodelansøgning, hvis deponering af den afledte prøve er nødvendig for denne ansøgning.

Opdateret: 3. januar 2022