Flere prioriteter

En ansøger kan påberåbe sig mere end én prioritetsdag fra tidligere ansøgninger i det samme land eller i forskellige lande, jf. BEK § 12.

Når flere prioriteter påberåbes, skal frister, som beregnes fra prioritetsdatoen, løbe fra den tidligste prioritetsdato, og ansøgningen skal således indleveres inden 12 måneder fra den tidligste prioritet. Det ansøgte i en dansk patentansøgning, vil således få tildelt prioritetsdatoen for den tidligste prioritetsansøgning, det fremgår af.

Hvis for eksempel den danske ansøgning er rettet mod to udførelsesformer (A og B) af en opfindelse, hvor A fremgår af en fransk ansøgning og B af en tysk ansøgning, begge indleveret inden for de foregående 12 måneder, kan prioritetsdatoerne fra både den franske og den tyske ansøgning påberåbes for de relevante dele af den danske ansøgning; udførelsesform A vil få den franske prioritetsdato og udførelsesform B den tyske prioritetsdato som løbedag.

Hvis udførelsesformer A og B ansøges som alternativer i et krav, vil disse alternativer ligeledes have de forskellige prioritetsdatoer som løbedage. På den anden side hvis en dansk ansøgning er baseret på en tidligere ansøgning, hvoraf et træk C fremgår, og en anden tidligere ansøgning, hvoraf træk D fremgår, og hvor ingen af dem angiver kombinationen af C og D, vil et krav med den kombination kun være berettiget til indleveringsdagen for selve den danske ansøgning. Med andre ord er det ikke tilladt at sætte prioritetsdokumenter sammen som "mosaikker". En undtagelse kan være, hvor et prioritetsdokument indeholder en henvisning til det andet og udtrykkeligt angiver, at træk fra de to dokumenter kan kombineres på en bestemt måde.Opdateret: 30. januar 2013