Samme opfindelse

Prioritet for en opfindelse, der angives i den senere indleverede ansøgning, kan kun opnås i det omfang opfindelsen fremgik af indholdet af den tidligere ansøgning.

Den grundlæggende test til bestemmelse af, om et krav er berettiget til indleveringsdagen for en tidligere ansøgning, er den samme som testen til bestemmelse af, om en ændring til en ansøgning opfylder betingelsen i PL § 13 (Tilladelige ændringer i henhold til PL § 13). Det vil sige, for at en prioritetsdato er gyldig i denne henseende, skal opfindelsen kunne udledes direkte og utvetydigt af angivelsen i prioritetsdokumentet, hvor der også tages højde for træk, der for en fagmand ligger implicit i det, der er udtrykkeligt nævnt i dokumentet (EPO OJ 10/2001, 413).

Som et eksempel på en implicit angivelse kan nævnes, at et krav, der angår et apparat, herunder "lukningsmidler, der kan åbnes", ville være berettiget til en prioritetsdato for en angivelse af dette apparat, i hvilket det relevante lukningselement for eksempel var en møtrik og bolt eller en fjederlås eller en stroplås, forudsat at det overordnede begreb "der kan åbnes" ligger implicit i angivelsen af dette element.

Det er ikke nødvendigt, at det ansøgte, for hvilken prioritet påberåbes, findes blandt kravene i den tidligere ansøgning. Det er tilstrækkeligt, at den tidligere ansøgnings dokumenter under ét "specifikt angiver" det ansøgte. Beskrivelsen, herunder tegninger, og krav i den tidligere ansøgning, skal derfor behandles under ét for at afgøre dette spørgsmål, bortset fra at der ikke skal tages højde for det, der udelukkende er fundet i den del af beskrivelsen, der henviser til kendt teknik, eller i en udtrykkelig disclaimer. 

Kravet om, at angivelsen skal være specifik, betyder, at det ikke er tilstrækkeligt, hvis der blot er henvist til det ansøgte i brede og generelle vendinger. Et krav vedrørende en detaljeret udførelsesform af et bestemt træk ville ikke være berettiget til prioritet på grundlag af en udelukkende generel henvisning til dette træk i prioritetsdokument. 

Nøjagtig overensstemmelse kræves imidlertid ikke. Det er nok, at der på baggrund af en fornuftig vurdering faktisk er en angivelse af det ansøgte, der er i kravet.

En disclaimer, som ikke oprindeligt blev angivet, men som kan tillades i henhold til PL § 13, og som derfor ikke udgør et teknisk bidrag (se disclaimer som ikke er omtalt i den oprindelige ansøgning), ændrer ikke opfindelsens identitet. Ligeledes tillades at indføre en disclaimer, som ikke udgør et teknisk bidrag, når en dansk ansøgning udarbejdes og indleveres, uden at det får indvirkning på prioritetsrettigheden fra den første ansøgning, der ikke indeholder disclaimeren. (G 1/03 (EPO OJ 8-9/2004, 413) og G 2/03 (EPO OJ 8-9/2004, 448)).Opdateret: 14. juni 2012