Ansøgninger der giver ret til prioritet

Den tidligere ansøgning skal have været indleveret enten i et land, der er tilsluttet Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret, en stat, der har ratificeret eller tiltrådt overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO) eller lande, som Danmark har indgået en bilateral eller multilateral aftale med, som giver en tilsvarende prioritetsret.

En liste med lande, der er tilsluttet Pariserkonventionen er offentliggjort på WIPO's hjemmeside (http://www.wipo.int/portal/index.html.en), ligesom de lande, der er tilsluttet WTO, er offentliggjort på WTO's hjemmeside (www.wto.org).

Der kan begæres prioritet fra en tidligere ansøgning om patent eller brugsmodel her i landet, eller fra en tidligere ansøgning om patent, brugsmodel eller opfindercertifikat i lande, der opfylder ovennævnte kriterier. Der kan desuden begæres prioritet fra både en tidligere EP-ansøgning eller en international ansøgning (PCT). Der kan ikke anerkendes prioritet baseret på en design eller varemærkeansøgning.

Så længe indholdet af den tidligere ansøgning er tilstrækkelig til at give en indleveringsdag, kan den anvendes til at fastsætte prioritetsdatoen, uanset resultatet af ansøgningens behandling, f.eks. en senere tilbagetagelse eller afslag.Opdateret: 30. april 2012