Begæring om prioritet

En ansøger, som ønsker at begære prioritet eller rette en prioritetsbegæring, skal indgive begæring herom eller rettelse til Patent- og Varemærkestyrelsen inden for 16 måneder fra prioritetsdagen eller, hvor rettelsen eller indgivelsen af prioritetsbegæring vil medføre en ændring af prioritetsdatoen, 16 måneder fra den ændrede prioritetsdag, alt efter hvilken 16 måneders periode, der udløber først. Dog skal det være muligt at rette eller indgive en prioritetsbegæring i indtil 4 måneder fra ansøgningens indleveringsdag, jf. BEK 8, stk. 1, 2. pkt.

Begæringen skal indeholde oplysning om, hvor den påberåbte ansøgning er indleveret samt denne ansøgnings indleveringsdag.

For en dansk patentansøgning skal ansøgeren desuden give oplysning om den påberåbte ansøgnings nummer, så snart det kan ske.

Hvis en ansøgning deles omfatter begæringen om prioritet fra stamansøgningen også den nye ansøgning uden særskilt meddelelse, jf. BEK § 8, stk. 3. Se indleveringsdag for en afdelt ansøgning og prioritet.Opdateret: 30. januar 2013