Første ansøgning

I henhold til BEK § 11, stk. 1 kan en tidligere ansøgning kun danne grundlag for prioritet, hvis det er den første ansøgning, hvori opfindelsen er angivet. Det vil sige, at den ansøgning, der for første gang angiver en del af eller hele opfindelsen, der er indeholdt i den danske ansøgning, kan være prioritetsskabende.

Hvis den tidligere ansøgning ikke er den første ansøgning i denne sammenhæng, men en del af eller hele opfindelsen blev angivet i en endnu tidligere ansøgning indleveret af samme ansøger eller af ham, fra hvem ansøgerens ret er overgået, er prioritetsbegæringen ugyldig.

I det omfang at prioritetsbegæringen er ugyldig, er løbedagen for den danske ansøgning indleveringsdagen for ansøgningen. Opfindelsen i denne ansøgning har dermed ikke nyhed, hvis de tidligere ansøgninger blev offentliggjort før den danske ansøgnings løbedag (PL § 2, stk. 2, 1. pkt.), eller hvis de tidligere ansøgninger er danske ansøgninger, som blev offentliggjort på eller efter den pågældende danske ansøgnings løbedag (PL § 2, stk. 2, 2. pkt.).

Hvis følgende betingelser er opfyldt, kan en ansøgning blive anset som den "første ansøgning" i henhold til BEK § 11, stk. 2, selvom opfindelsen har været angivet i en endnu tidligere ansøgning:

En ansøgning, som angår samme opfindelse, og som indleveres i samme land, anses for den "første ansøgning" i prioritetsforstand, hvis den endnu tidligere ansøgning på den dato, hvor den efterfølgende ansøgning blev indleveret, var tilbagetaget, opgivet eller afslået uden at være gjort almindelig tilgængelig og uden at danne grundlag for nogen bestående rettigheder (f.eks. en afdelt ansøgning) eller har tjent som grundlag for krav om prioritet.

Patent- og Varemærkestyrelsen vil generelt ikke overveje dette spørgsmål, se mere under undersøgelse af gyldigheden af en prioritetsrettighed.Opdateret: 30. januar 2013