Hvilke ansøgere kan begære prioritet

Det er kun ansøgeren af den tidligere ansøgning eller den til hvem retten til den pågældende opfindelse er overgået, der har ret til at begære prioritet.

Hvis retten er overdraget, skal overdragelsen af ansøgningen (eller af selve prioritetsretten) være sket inden indleveringen af den senere ansøgning og skal være en gyldig overdragelse i henhold til de relevante nationale regler.

Patent- og Varemærkestyrelsen kan i forbindelse med sagsbehandlingen anmode om dokumentation for denne overdragelse.

I de tilfælde, hvor flere ansøgere i fællesskab indleverer den senere ansøgning, er det imidlertid tilstrækkeligt, hvis en af ansøgerne var den oprindelige ansøger, eller dennes efterfølger til den tidligere ansøgning. Der er ikke behov for en særlig overdragelse af prioritetsretten til de andre ansøgere, idet den sidste ansøgning blev indleveret i fællesskab. Det samme gælder i de tilfælde, hvor den tidligere ansøgning blev indleveret af flere ansøgere i fællesskab, forudsat at alle disse ansøgere, eller deres efterfølgere af retten til ansøgningen, er mellem ansøgerne af den senere indleverede ansøgning.Opdateret: 30. april 2012