Prioritetsåret

Hvis der er gået mere end 12 måneder fra indleveringen af den prioritetsskabende ansøgning, informerer Patent- og Varemærkestyrelsen ansøger om, at prioriteten ikke kan accepteres.

Ansøger har mulighed for at angive en korrekt dato, der ligger inden for 12 måneders fristen. Dette skal ske indenfor den samme frist, som gælder for indgivelse af prioritetsbegæring, se under Begæring om prioritet.

Fristen på 12 måneder i PL § 6 kan ikke forlænges. Hvis fristen overskrides er der imidlertid mulighed for at anmode om genoprettelse af prioritetsretten, jf. PL § 72. Vær opmærksom på, at fristen for anmodning om genoprettelse af prioritetsretten, er 2 måneder fra udløbet af 12 måneders perioden, jf. PL § 72, stk. 2.Opdateret: 30. januar 2013